Basketbalová akademie BA GRIZZLIES z. s.

je otevřena všem chlapcům a dívkám, kteří chtějí sportovat v kolektivu, učit se toleranci, fair play, zodpovědnosti, pokoře a v neposlední řadě i rozhodnosti.

Cílem naší basketbalové akademie je vybudovat v dětech a mládeži kladný vztah k pohybu a sportu, tento u nich i do budoucna udržet, a tím jim nabídnout aktivní životní styl.

Ze sportovního hlediska je naším cílem pozvednout úroveň zejména mládežnického basketbalu a vytvořit dětem ty nejlepší tréninkové podmínky, a to nejen pro mini kategorie, kde by měla převažovat především radost z pohybu, těšení se do tělocvičny a na partu kamarádů, ale i pro kategorie výkonnostního, vrcholového basketbalu.

Dlouhodobou koncepcí naší basketbalové akademie je patřit mezi nejlepší mládežnické kluby v České republice. Přidejte se k nám!


Časté otázky

Proč právě basketbal?

Basketbal je moderní kolektivní sport, který je dynamický, učí toleranci, fair play, zodpovědnosti.

Od jakého věku je možné začít?

Optimálním věkem pro seznamování se s basketbalem je 6 let, kdy je dítě již ze školky zvyklé na kolektiv a začíná respektovat autoritu učitele, trenéra. Začít trénovat basketbal lze však v každém věku!

Mohu dělat i jiný sport?

Určitě ano. Specializovat se totiž pouze na basketbal nebo jeden druh sport je v mladším  školním věku nesmysl, neboť u dítěte dochází k fyzickému vývoji, kdy je nutné podporovat všeobecnou obratnost a rozvoj celkově.

Kdy se můžu připojit?

Nábory do přípravky i všech dalších kategorií probíhají celoročně. Je možnost navštívit jakoukoliv tréninkovou jednotku, podívat se a případně se zapojit.

Bližší informace na emailu ba.grizzlies@outlook.cz a na telefonním čísle +420 725 084  578 .

Studentská 168/11,  36007 Karlovy Vary 

ba.grizzlies@outlook.cz sídlo: Studentská 168/11, Karlovy Vary 360 07
IČ: 211 37 323

zapsáno ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni v oddílu L, vložce číslo 10603